IVF – in vitro fertilizasyon

IVF (in vitro fertilisation), bir deney tüpü içerisinde gerçekleştirilen klasik bir döllenme yöntemini tanımlamaktadır. Uygun doğurganlık problemleri mevcut olduğunda, yumurta kanalında veya rahimde gerçekleşen döllenme adınları vücudun dışında, yani laboratuarda gerçekleştirilir. Aşağıda münferit tedavi adımlarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Kadında yapılan hormon tedavisinin hedefi, bir tedavi döngüsünde yumurtalıklarda çok sayıda yumurta hücresinin olgunlaşmasını sağlamaktır. Hormon terapisi, günlük olarak enjeksiyonlar verilmesi yoluyla gerçekleştirilir, hastalarımız itinalı bir kılavuzluk sayesinde bu işlemi kendileri de evde yapabilir. Terapinin başarısı ultrason muayeneleriyle kontrol edilir. Yumurtacıkların sayısına ve büyüklüğüne göre hormon dozu bireysel olarak ayarlanır ve yumurta hücrelerinin ne zaman yumurtalıklardan emilerek çıkarılacağına karar verilir (Folikül ponksiyonu, aşağıya bakınız). Tedavinin bu ilk 10-14 Tagengününde 2-3 ultrason muayenesi gerekir.

Yumurta hücresinin elde edilmesi (= Folikül ponksiyonu) ultrason desteği ile, vajinaya kısa süreli narkoz verilerek gerçekleiştirilir. Bu tarihte partnerin taze bir sperm örneğine ihtiyacımız olacaktır. Kısa bir dinlenme süresinden sonra çiftler tekrar muayenehaneden ayrılabilirler.

O zamana kadar çiftin kaç embriyonun geri kalmasi gerektiğini tespit etmesi önemlidir. Bu noktada da size güvenilir bir şekilde danışmanlık hizmeti veriyoruz; öyle ki, bir yandan yüksek bir hamilelik oranı hesaba katılmaktadır, fakat diğer yandan da çoğul hamilelikler engellenmektedir.

2-3 gün sonra başarılı bir embriyon transferi yapılabilmesi için, laboratuarda aşağıda belirtilen çalışma adımlarının uygulanması gerekir:

Ertesi gün, yumurta hücreleri ve spermler birlikte inkübe edildikten yaklaşık 16-18 saat sonra, yumurta hücreleri başarılı bir döllenme açısından kontrol edilir. Bu amaçla, yumurta hücreleri, içerisinde paketlenmiş oldukları “kümülüs hücrelerinden”yani küçük bulutumsu hücre yuvalarından çıkarılır. Döllenmenin başarılı olup olmadığı, yumurta hücrelerinin iki çekirdeği olmasından (yumurta hücrelerinin ortasında bulunan ve mikroskopla iyi görülebilen küçük çukurlardan) anlaşılır. Bu çeekirdekler sadece bir sperm hücresinin yumurta hücresine nüfuz etmesi, hem sperm hücresinin hem de yumurta hücresinin kalıtsal materyali dışarı çıkarması ve bu materyallerin yumurta hücresinin ortasında yan yana kondanse olması durumunda oluşur. Bu ana kadar kadınla erkeğin genleri birleşmez.

Döllenme kontrolünün yapıldığı gün, döllenen hücrelerden hangilerinin kültivasyonuna embriyon transferi için devam edileceğine ve ayrıca kriyo konservasyon için döllenmiş olan hücrelerin (aşağıya bakınız) mevcut olup olmadığına karar verilir.

Şimdi embriyon transferi için seçilen döllenmiş yumurta hücrelerinin kültivasyonuna devam edilir.

2 veya 3 gün sonra embriyon transferi gerçekleştirilir. Bunun anlamı, essnek, ince bir plastik hortum vasıtasıyla 1 ilâ maksimum 3 embriyonun çok hücreli aşamada rahime geri yerleştirilmesidir. Bu işlem için başka narkoz gerekli değildir; öyle ki, bu önemli anı birlikte yaşama imkanı mevcuttur.

Çiftlerin çoğu hamilelik testi için 14 gün beklşenmesini uzun ve gergin bir süre olarak algılamaktadır. Yumurtalık bezesi hormonu destekleninceye kadar bütün terapötik çalışmalar sona erer; artık yerleştirme adımlarının etkilenmesi mümkün değildir.

14. günün sabahında kan alındıktan sonra, öğrende, hamileliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğreneceksiniz.

Informationen zur Corona-Pandemie

Liebe Patientinnen und Patienten!

Anders als vor der Corona Pandemie bieten wir keine freie Sprechstunde mehr an – bitte vereinbaren Sie für jeden Ihrer Besuche bei uns einen Termin.

Telefonisch erreichen Sie unsere Praxis in der Zeit von MO, DI, DO von 07:00 bis 16:30 Uhr, MI und FR von 07:00 bis 14:00 Uhr.

Für den Start neuer Behandlungszyklen bitten wir Sie beiliegende Patienteninformation» zu lesen und als Zeichen Ihres Einverständnisses von beiden unterschrieben zum Therapiestart mit zu bringen.
Eine am 29.01.2021 veröffentlichte Information gynäkologischer und reproduktionsmedizinischer Fachgesellschaften
finden Sie hier im Download: Covid-19-Impfung von Schwangeren und Frauen mit Kinderwunsch»

Das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird uns sicher noch einige Zeit begleiten.

Deshalb beachten Sie bitte folgende Hinweise, um sich und andere zu schützen:
· Sollten Sie Symptome eines Atemwegsinfektes oder grippalen Infektes wie Husten, Schnupfen, Fieber, Muskel-
und Gelenkschmerzen haben, bitten wir Sie, uns unbedingt VOR Betreten der Praxis telefonisch zu kontaktieren.
· Sollten Sie innerhalb der letzten 14 Tage VOR geplantem Besuch in unserer Praxis Kontakt zu einer Person mit
bekannter Corona- Infektion gehabt haben, bitten wir um das Verschieben eines Behandlungsbeginns oder
eines Diagnostiktermins. Sollten Sie sich IM Behandlungszyklus befinden, informieren Sie uns. Das gibt uns die
Möglichkeit Sie weiterhin zu behandeln und weitere Maßnahmen zur Risikominimierung für uns und Ihre Mit-
patienten zu ergreifen.
· Bitte tragen Sie bei Besuchen in unserer Praxis eine Mund-Nase-Bedeckung.

Wir haben zwischenzeitlich Ausstattungs- und Organisationsstrukturen geschaffen, die eine Ansteckungsgefahr möglichst gering halten.

Wir bitten Sie, uns darin zu unterstützen – unabhängig vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist es notwendig, dass
· Sie den Mindestabstand von > 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten
· Sie weiterhin die Händehygiene beachten
· Sie nur in die Armbeuge niesen oder husten – das hilft uns allen!

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.

Ihr Praxisteam