Teknik bir arıza nedeniyle şu anda bize telefonla ulaşamazsınız. Acil tıbbi durumlarda lütfen muayenehanenin acil durum cep telefonunu kullanın.

Tedavi masrafları

Kanuni sigortası olan çiftlerde

Masrafların üstlenilmesi ile ilgili çerçeve şartları ve koşullar

2004 yılından beri çocuk sahibi olma tedavisi ile ilgili şartlar kanunen sigortalı olanlar açısından kanun koyucu tarafından değiştirilmiştir.
Ayrıca aşağıda belirtilen durumlarda masrafların komple karşılanması söz konusudur:

  • Danışmanlık görüşmeleri
  • İstenmeyen çocuksuzluk diyagnostiği
  • Tamamen hormon destekli bir tedavi söz konusu ise, tedavi masrafları.

Hastalık sigortası kurumunun tedavi masraflarının (ilaçlar, doktor, laboratuar) %50’sini üstlenmesi için, yapay döllenme konusunda belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

  • Planlanan tedavinin başarılı olacak gibi görünmesi gerekir ve çocuk sahibi olamama durumundan başka tedbirler vasıtasıyla kurtulmak mümkün olamamalıdır.
  • Çocuk sahibi olacak çift, birbiriyle evli olmalıdır.
  • Kadın ve erkek en az 25 yaşında olmalıdır; kadın 40 yaşından, erkek ise 50 yaşından daha yaşlı olmamalıdır.
  • Ayrıca kadın kızamıkçık enfeksiyonuna karşı yeterli korumaya sahip olmalıdır ve her iki partner de hepatit ve HIV açısından muayene edilmelidir.
  • Tedaviye başlamadan ÖNCE çocuk sahibi olma tedavisinin masraflarının üstlenilmesi hakkında bir dilekçenin (deyim yerindeyse tedavi planının) ibraz edilmesi gerekir; bu dilekçe hastalık sigortası kurumu tarafından onaylanmalıdır.
    Bu dilekçe sadece kendilerine izin verilen, reprodüksiyon tıbbı konusunda vasıflı olan doktorlar tarafından düzenlenmelidir.

Partnerlerden birinin kısır olması durumunda, genel olarak hastalık sigortası kurumundan masrafların üstlenilmesini talep etme hakkı ortadan kalkmaktadır.

Masraf payı

Aşağıda yer alan tablo, yukarıda açıklanan şartların yerine getirilmesi halinde SGB V (yapay döllenme) §27a’nın hangi tedbirleri kapsadığı, kanuni hastalık sigortası olan hastaların hangi kişisel payları üstlenmesi gerektiği ve hastalık sigortası kurumunun maksimum kaç terapiyi mali olarak desteklediği konusunda bilgi vermektedir. Belirtilen tutarlar, doktor ve laboratuar hizmetleriyle ilgili tutarları içermektedir.

Ödeme%50
laçlarla
ilgili kişisel pay
%50
Doktor + laboratuar ile
ilgili kişisel pay
%50
Toplam masraflarla
ilgili kişisel pay
Maks.
sayı
Hormonel stimülasyon
olmadan yapay döllenme
40,00 €60,00 €100,00 €8
Hormonel olarak
stimüle edilen
döngüde yapay döllenme
400,00 €100,00 €500,00 €3
IVF Terapisi800,00 €750,00 €1550,00 €3*
ICSI Terapisi800,00 €950,00 €1750,00 €3*

* Üçüncü IVF ve ICSI tedavisi sadece ilk iki terapide bir döllenme olması durumunda sağlanır. Hamilelik gerçekleştirkten sonra, yani hamileliğe yol açan tedavinin tekrar edilebilecek olması durumunda, diğer bir terapi için yeniden masrafların %50 oranında üstlenilmesi söz konusu olur. Hamileliğin oluşması için üçten fazla tedavi döngüsünün gerekli olması halinde, tabii ki, çiftler kendi masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

Tabloda belirtilen masraflar ortalama değerlerdir. Bu rakamlar düzenlenen ilaçlara ve gerekli olan doza göre değişiklik gösterebilirler.

Hastalarilaç masraflarının %50’sini karşıladıkları için, olağan ücret ortadan kalkar.

Yukarıda belirtilen şartlar, sadece hastalık sigortası kurumu tarafından onaylanmış bir tedavi planının mevcut olması durumunda geçerlidir. Çocuk sahibi olmaya yönelik bütün tedaviler, hastaların kendi hesabına sınırsız olarak uygulanabilmektedir.

Hastaların kendilerinin finanse ettikleri terapi masrafları, „alışılmışın dışında yük” olarak vergi dairesinden talep edilebilir.

 

Özel sigortası olan hastalarda

Bu uygulama en azından partnerlerden birinin özel sigortası olması halinde gerçekleştirilir.

Masrafların üstlenilmesi konusunda bireysel şartlar geçerlidir.

Özel hastalık sigortlarında tedavi masrafları sadece sigortalı olan kişinin aynı zamanda istnemeyen çocuksuzluk durumunda „sebebiyet veren kişi” olması halinde üstlenilebilir (deyim yerindeyse „sebebiyet veren kişi prensibi”).

Her durumda masrafların üstlenilmesi ile ilgili bir dilekçe verilmesi tavsiye edilir. Bu dilekçeyi biz hazırlıyoruz ve hastalık sigortası kurumunuza iletilmek üzere size gönderiyoruz.

Hastalık sigortasının konstelasyonuna (örneğin, bir partnerin kanuni sigortasının olması, diğer partnerin özel sigortasının olması) ve sebeplere göre, tedavi masrafları farklı şekillerde talep edilebilir. Bu konuda size yardımcı olacağız!

Özel hastalık sigortası kurumunun masrafları üstlenmeyi reddetmesi halinde, her zaman tedaviye başlayabilirsiniz, fakat o zaman masrafları kendiniz karşılamalısınız.

Telefonla ulaşılabilirlik
Mo, Di, Do 7-16
Mi u Fr 7-14

Muayenehane çalışma saatleri
(Telefon görüşmesi ile)
Mo 7-17
Di u Do 7-18
Mi u Fr 7-14