Teknik bir arıza nedeniyle şu anda bize telefonla ulaşamazsınız. Acil tıbbi durumlarda lütfen muayenehanenin acil durum cep telefonunu kullanın.

Terapiler

Size en modern üreme tıbbının bütün yelpazesini en yüksek ve en kaliteli seviyede sunuyoruz.

Detaylı görüşmelerde, elde edilen bütün bulgulara dayanarak sizin için optimum terapiyi tavsiye edeceğiz.

Çocuklarının olmamasının tek sebebi kadın hormonlarındaki, bozukluk olan çiftlerde, hamile kalmak için hrmon terapisi yeterli olabilir.

Hormon değerlerindeki değişikliklerin bir kısmı, karmaşık olmayan bir şekilde tabletlerle tedavi edilebilir.

Hormonal değişiklik sonucunda bir döngü bozukluğu ortaya çıkarsa, yumurta hücresinin olgunluğu bir stimülasyon tedavisiyle optimum hale getirilebilir.

Bir stimülasyon tedavisi, döngünün başında başlar. Alışıldık olarak vücudun kendisi tarafından oluşturulan FSH (folikülü stimüle eden homon) ve hatta LH (luteinizan hormon) enjeksiyon şeklinde vücuda verilebilir.

Detaylı ve anlşayışlı rehberliğimiz sayesinde bu enjeksiyonları kendiniz günde bir defa cildinize uygulayabileceksiniz.

Yumurtacıkların (folikül) gelişimi haftada 1-2 defa tarafımızca ultrason yoluyla kontrol edilecektir. Gösterdiğimiz itina, burada sizin için yüksek derecede çoğul gebelikler açısından bir garanti teşkil eder.

Terapi süreci ve terapinin ilerlemesi konusunda sizinle her zaman şeffaf ve anlaşılır bir şekilde tartışma yapılacaktır.

Yumurtlamadna kısa bir süre önce zamanlama (timing) belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle, döllenme için optimum şansı mümkün hale getirmek için, başka bir enjeksiyon (HCG) yapılır.

Ayrıca, rahim mukozasına döllenmiş bir yumurta hücresinin yerleşebilmesi için, gerekli olması halinde, döngünün ikinci yarısı hormonal olarak destelenir. Fakat yumurtlamadan sınra artık hergün enjeksiyon uygulanması gerekmez.

Hamilelik gerçekleşir gerçekleşmez, jinekoloğunuz size hamilelik açısından alışıldık şekilde eşlik edecektir.

Döllenme, sperm kalites düşük derecede sınırlandığında veya spermler ile rahim ağzı mukozası arasında bir uyuçşmazlık meydana geldiğinde hamileliğe ulaşılmasını sağlayan ve komplike olmayan bir yoldur.

Yumurtlamadan kısa bir süre önce, partnerin hazırlanan ve çok konsantre hale getirilen sperm örneği, yumuşak bir plastik kateter vasıtasıyla doğrudan doğruya rahim ağzına yerleştirilir. Bu tedavi kadın için kanseri erken teşhis etmek amacıyla yapılan bir muayeneden daha masraflı değildir.

Yüksek bir hamilelik oranı elde etmek için, hormon terapisinin (yukarıya bakınız) ve döllenmenin (Insemination) kombine hale getirilmesi anlamlı olabilir.

ir donör sperm tedavisinde donörün sperm örnekleriyle yapılan bir döllenme [Insemination] (yukarıya bakınız) söz konusudur.

Bu tedavi yolu, partnerden sperm eld eedilememesi, genetik bir hastalığın mevcut olması veya çok sayıda yapay döllenmenin başarısız olması durumunda göz önünde bulundurulur.

Aynı şekilde, kadında doğurganlık açısından bir sınırlama var ise, (örneğin, yumurta kanalının kapalı olması), donör spermleri ile yapay bir döllenme gerçekleştrilmesi mümkündür.

Burada çiftlerin mutabakat sağlaması belirleyici bir rol oynar. Her iki tarafın da genetik olarak başka bir partnerin soyundan gelen bir çocuğu büyütmek ve mğştereken yetiştirmek konusunda isteği ve rızası olmalıdır.

Tedaviye başlamadan önce sizinle birlikte başka yaşam konseptlerine yönelik imkanlar (evlat edinme, vesayet) konusunda da konuşacağız.

IVF (in vitro fertilisation), bir deney tüpü içerisinde gerçekleştirilen klasik bir döllenme yöntemini tanımlamaktadır. Uygun doğurganlık problemleri mevcut olduğunda, yumurta kanalında veya rahimde gerçekleşen döllenme adınları vücudun dışında, yani laboratuarda gerçekleştirilir. Aşağıda münferit tedavi adımlarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Kadında yapılan hormon tedavisinin hedefi, bir tedavi döngüsünde yumurtalıklarda çok sayıda yumurta hücresinin olgunlaşmasını sağlamaktır. Hormon terapisi, günlük olarak enjeksiyonlar verilmesi yoluyla gerçekleştirilir, hastalarımız itinalı bir kılavuzluk sayesinde bu işlemi kendileri de evde yapabilir. Terapinin başarısı ultrason muayeneleriyle kontrol edilir. Yumurtacıkların sayısına ve büyüklüğüne göre hormon dozu bireysel olarak ayarlanır ve yumurta hücrelerinin ne zaman yumurtalıklardan emilerek çıkarılacağına karar verilir (Folikül ponksiyonu, aşağıya bakınız). Tedavinin bu ilk 10-14 Tagengününde 2-3 ultrason muayenesi gerekir.

Yumurta hücresinin elde edilmesi (= Folikül ponksiyonu) ultrason desteği ile, vajinaya kısa süreli narkoz verilerek gerçekleiştirilir. Bu tarihte partnerin taze bir sperm örneğine ihtiyacımız olacaktır. Kısa bir dinlenme süresinden sonra çiftler tekrar muayenehaneden ayrılabilirler.

O zamana kadar çiftin kaç embriyonun geri kalmasi gerektiğini tespit etmesi önemlidir. Bu noktada da size güvenilir bir şekilde danışmanlık hizmeti veriyoruz; öyle ki, bir yandan yüksek bir hamilelik oranı hesaba katılmaktadır, fakat diğer yandan da çoğul hamilelikler engellenmektedir.

2-3 gün sonra başarılı bir embriyon transferi yapılabilmesi için, laboratuarda aşağıda belirtilen çalışma adımlarının uygulanması gerekir:

Ertesi gün, yumurta hücreleri ve spermler birlikte inkübe edildikten yaklaşık 16-18 saat sonra, yumurta hücreleri başarılı bir döllenme açısından kontrol edilir. Bu amaçla, yumurta hücreleri, içerisinde paketlenmiş oldukları “kümülüs hücrelerinden”yani küçük bulutumsu hücre yuvalarından çıkarılır. Döllenmenin başarılı olup olmadığı, yumurta hücrelerinin iki çekirdeği olmasından (yumurta hücrelerinin ortasında bulunan ve mikroskopla iyi görülebilen küçük çukurlardan) anlaşılır. Bu çeekirdekler sadece bir sperm hücresinin yumurta hücresine nüfuz etmesi, hem sperm hücresinin hem de yumurta hücresinin kalıtsal materyali dışarı çıkarması ve bu materyallerin yumurta hücresinin ortasında yan yana kondanse olması durumunda oluşur. Bu ana kadar kadınla erkeğin genleri birleşmez.

Döllenme kontrolünün yapıldığı gün, döllenen hücrelerden hangilerinin kültivasyonuna embriyon transferi için devam edileceğine ve ayrıca kriyo konservasyon için döllenmiş olan hücrelerin (aşağıya bakınız) mevcut olup olmadığına karar verilir.

Şimdi embriyon transferi için seçilen döllenmiş yumurta hücrelerinin kültivasyonuna devam edilir.

2 veya 3 gün sonra embriyon transferi gerçekleştirilir. Bunun anlamı, essnek, ince bir plastik hortum vasıtasıyla 1 ilâ maksimum 3 embriyonun çok hücreli aşamada rahime geri yerleştirilmesidir. Bu işlem için başka narkoz gerekli değildir; öyle ki, bu önemli anı birlikte yaşama imkanı mevcuttur.

Çiftlerin çoğu hamilelik testi için 14 gün beklşenmesini uzun ve gergin bir süre olarak algılamaktadır. Yumurtalık bezesi hormonu destekleninceye kadar bütün terapötik çalışmalar sona erer; artık yerleştirme adımlarının etkilenmesi mümkün değildir.

14. günün sabahında kan alındıktan sonra, öğrende, hamileliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğreneceksiniz.

Bu yöntem, vücudun dışında gerçekleştirilen yapay bir döllenme çerçevesinde özel bir laboratuar çalışması türünü açıklamaktadır.

Yumurta hücrelerinin ve spermlerin müştereken bir kültür sıvısı içerisinde ve vücut şartları altında kuluçka makinasında saklandığı ve spermlerin yumurta hücrelerine giden yolunun etkilenmediği konvansiyonel IVF yöntemine karşılık, intrasitoplazmatik sperm enjeksiyonunda, yumurta hücreleri mikroskop altında sabit olarak tutulur ve münferit spermler ince cam pipetlerle doğrudan dopruya yumurta hücresinin içine enjekte edilir.

Bu masraflı laboratuar yöntemi, sperm sıvısında sadece çok az hareket eden sperm bulunması durumunda seçilir. ICSI uygulamasının başka bir nedeni, konvansiyonel IVF yönteminde döllenmenin başarısız olmasıdır.

Nadiren, iyi bir sperm kalitesine rağmen, „deney tüpünde dölleme” yönteminde bir döllenme mmeydana gelmez. Bu durumda, müteakip döngü olarak seçilen metot ICSI yöntemidir.

Erkeğin sperm sıvısında hiç sperm bulunmazsa, çoğu zaman testis dokusundan spermleri izole etme imkanı vardır. Bu spermler ICSI metodu uygulanarak vücudun dışında bir döllenme için kullanılabilir.

Testis dokusundan sperm elde etmek için, çalışma grubumuzdan iki androlog (Dr. Beckerling ve Dr. Rembrink) ile sıkı bir işbirliği yapıyoruz. Fakat başka ürologlarla birlikte de çalışıyoruz.

Testis dokusundan sperm örneğinin alınması, üroloji muayenehanesinde ameliyatla kısasüreli olarak narkoz verilerek gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında üroloji muayenehanesinde görevli olan laboratuar elemanımız, testis dokusu örneğini mevcut spermlerin sperm kanalcıklarından izole edilmesi ve dondurulmaya (kriyokonservasyon) hazır hale gelebilmesi için hazırlar. Ameliyat sırasında operatörler bu şekilde sıkı işbirliği yapılması sayesinde, yeteri kadar sperm olup olmadığı bildirilebilir. Böylece ameliyat kapsamı mümkün olduğu kadar küçük tutulur. Testis dokusundan sperm örneğinin alınması, sperm elde edilmesinin yanı sıra, sperm sıvısında neden sper bulunmadığının sebebinin de açıklanmasını sağlar. Bu amaçla her iki testisten de alınan numuneler Hamburg’a, Eppendorf üni,versite kliniğinin androloji departmanına, Prof. Schulze’ye gönderilir.

Hastalar üroloji muayenehanesinden taburcu edilmeden önce, laboratuar elemanımız, hastaya izole edilen sperm hücrelerinin sayısı ve kalitesi konusunda bilgi verir.

Testis dokusundan örnek alma işleminin başka bir üroloji muayenehanesinde veya bir hastanede yapılması gerekirse, testis dokusundan alınan örneklerin tarafımızca kullanıma sunulan taşıma kaplarında bizim laboratuarımıza taşınması mümkündür. Daha sonra testis dokusundan alınan örnekler bizim muayenehanemizde hazırlanır ve kriyokonservasyon işlemine tabi tutulur.

Daha sonra üreme tıbbı ile ilgili tedbirler kaosamında kullanmak için embriyon hücrelerinin (yumurta ve sperm hücrelerinin) sıvı azot içerisinde – 196°C sıcaklıkta saklanması mümkündür.

Aşağıda yer alan bölümde farklı kriyoprezervasyon imkanları konusunda bilgilendirileceksiniz.

Döllenmiş yumurta hücrelerinin kriyo konservasyonu (dondurulması)

Çoğu zaman, IVF’ ya da ICSI metoduna göre yapılan döllenmeden artan yumurtacıklar dondurularak, daha sonraki bir zamanda gerçekleştirilecek embriyon transferi için muhafaza edilir. Bu yöntemin kadın için avantajı, embriyo aktarımı için yeniden yumurtacık hücresi üretmenin gerekmemesidir.
Döllenen yumurtacıklar „ön çekirdek aşamasında”, yani, folikül ponksiyondan bir gün sonra, erkek ve dişi kromozom tertibinin birbiri ile birleşmesinden önce dondurulmaktadır.
Bunun için teknik yönden, her bir dondurulma olayında meydana gelen kristal oluşumunun mümkün olduğunca düşük bir seviyede tutulabilmesi için, yumurtacıkları dondurma işleminin yavaş bir tempo ile gerçekleştirilmesi gibi külfetli yönteme baş vurulmaktadır. Döllenmiş yumurtacıkların, dondurulma ve çözdürülme aşamalarından canlı çıkma olasılığı yakl. % 80 oranındadır.

Spermlerin kriyoprezervasyonu (dondurulması)

Aynı şekilde, sperm sıvısından veya testis dokusundan alınan sperm hücreleri de dondurularak saklanabilir. Doğurganlığın zarar görmesi tehlikesiyle karşı karşıya olması durumunda, halen başlamış olan bir kısırlık tedavisinden bağımsız olarak, spermlerin tarafımızca dondurulması da mümkündür. Örneğin, kanser hastalığı nedeniyle bir kemoterapi veya ışın terapisi görmek zorunda kalan erkeklerde böyle bir durum söz konusu olur. Kemoterapi ve ışın terapileri testis dokusuna öyle zarar verebilir ki, kanser hastalığı iyileştikten sonra sperm sıvısında artık hiç sprem bulunamaz.
Spermler önceden dondurulursa (sperm bankacılığı) ve başarılı bir kanser tedavisinden sonra doğurganlık yeteneğinin kalıcı olarak kaybolması durumunda tedaviden önce doldurulan sperm depolarının yardımıyla yıllar sonra bile bir çocuk yapılabilir. Gerçi bazı durumlarda reprodüksiyon doktorunun yardımı gereklidir, fakat öz babalık çok iyi bir şekilde mümkün olmaktadır.

Spermlerin dondurulmasının ardından, terapi sona erdikten yaklşaşık altı ay sonra, bir kontrol spermiyorgramı hazırlanmasını tavsiye ederiz. Sperm üretimi devam ediyorsa, dondurulmuş olan örnekler çözülerek atılabilir.
Çok kademeli bir gücenlik sistemi, karışıklık ve kayıp olaylarının olmasını engellemektedir.

Örneğin, erkek çok iş seyahatine çıkıyorsa ve eşinin yumurta hücrelerinin alındığı gün kendisi yanında olamayacaksa da, istenilmesi halinde, sperm hücreleri dondurulabilir. Buna rağmen çocuk sahibi olma tedavisi yapılabilir.

Yumurta hücrelerinin kriyokonservasyonu

Henüz münferit bankalar çok fazla mevcut olmasa bile, bugün kadınlar için de doğurganlığın korunması mümkündür. Bu bankaların az olmasının sebebi, bu yöntemin erkeklere göre daha masraflı olması ve ancak son yıllarda deneysel uygulamalara başlanmış olmasıdır. Bunun için yaklaşık 14 gün süren hormonel bir ön tedaviye ve yumurta hücrelerinin folikül ponksiyon ile alşınmasına ihtiyaç vardır.
Kriyoprezervasyon yapılan ve -196°C’de sıvı azot içerisinde saklanan bu yumurtalar, daha sonra yapay döllenme (IVF) için kullanılırlar. Döllenmemiş olan yumurta hücreleri modern dondurma metotları (vitrifikasyon) sayesinde hayatta kalarak neredeyse döllenmiş yumurtalar gibi donarlar ve çözülürler. Hayatta kalan yumurta hücreleri yapay döllenmede kullanılabilirse, yumurta hücrelerinin yaklaşık yarısının dölleneceği hesaba katılabilir.

Dünya genelinde döllenmemiş hücrelerin dondurulmasından sonra bu hücreler kullanılarak 100’den fazla doğum olduğu açıklanmıştır. Biz de size ihtiyaç duyulması halinde yumurta hücrelerinin vitrifikasyonu konusunda hizmet veriyoruz.Alternatif olarak, yumurtalık dokusunu dondurma imkanı da mevcuttur. Bu konuda da memnuniyetle size danışmanlık yaparız.

Çok kademeli bir gücenlik sistemi, karışıklık ve kayıp olaylarının olmasını engellemektedir.

Telefonla ulaşılabilirlik
Mo, Di, Do 7-16
Mi u Fr 7-14

Muayenehane çalışma saatleri
(Telefon görüşmesi ile)
Mo 7-17
Di u Do 7-18
Mi u Fr 7-14