40 yaşından sonra çocuk istemek

Tahmininiz nedir? Kadınlar hangi yaştan itibaren daha zor hamile kalır? 2007 yılında yapılan bu ankette, ankete katılanların %50’sinden fazlası, 40 yaşından sonra şansın azaldığını tahmin ettiler.

Bu maalesef doğru değildir!

Bu noktada bizim görevimiz, sizi neyle karşı karşıya bırakacağımızı ve hatta belki sizi üzeceğimizi bildiğimiz halde, sizi gerçeğe uygnu bir şekilde bilgilendirip buna göre size danışmanlık hizmeti vermektir. Bir yandan tıbbi faktörleri ve başarı görüşlerini dürüst ve açık bir şekilde ifade etmek, diğer taraftan da sizi doğru yere yerleştirmek ve duygusal olarak size eşlik etmek zor bir durum. Fakat biz tam da bunu başarıyoruz ve bu mümkün.

Kadınların e n doğurgan oldukları dönem 20-30 yaşları arasıdır. Doğal yoldan hamile kalma şansı 35 yaşından itibaren azalır

Yaşlara göre kadınlarda fertilitenin nicel ve nitel olarak gerilemesi

Ludwig,Hahn: Frauenarzt 05/2008, S. 400 – nach de Bruin und te Velde 2004

Yumurtalıktaki olgun yujmurta hücrelerinin sayısı azalır. Aynı şekilde, doğal hücre yaşlanması, yumurta hücrelerini de ilgilendiren bir olaydır. Düzenli olarak yeniden üretilen spermlere karşılık, kadınlarda yumurta hücreleri embriyonal dönemden beri mevcuttur ve bizimle birlikte yaşlanır. Yani sperm daha yaşlı bir yumurta hücresi ile karşılaştığında, çoğu zaman döllenme başarısız olur, bu durumda embriyon yerine oturmaz. Aynı şekilde, hamilelik sürecinde de embriyonlar normal gelişimlerini sürdürmezler, bunun sonucunda yüksek bir kürtaj oranı ve düşük bir doğum oranı ortaya çıkar.

Bir çocuk sahibi olma terapisi çerçevesinde de yukarıda bahsi geçen faktörler göz ardı edilmemelidir; öyle ki, reprodükyion tıbbı ile ilgili teklif 40 yalşından itibaren belirgin bir şekilde daha kötüye gider. Sonucun kalitesi açısından, 38/39 yaşından itibaren yapay döllenme uygulamasının vücudun dışında gerçekleştirilmesini (IVF ve ICSI terapisi) tercih ediyoruz.

Fakat burada önemli olan, her hastanın biyolojik yaşının bireysel olması ve bunun sonucunda gerçekte umut olmasıdır. Bir hamileliğin ortaya çıkması ile ilgili tanı, belli araştırmalarla daha iyi değerlendirilebilir.

Dögünün 2.- 4. gününde FSH (folikülü stimüle eden hormon), Estradiol ve AMH (Anti-Müller Hormonu) ile ilgili bir kan muayenesi vasıtasıyla tespit yapılır. Aynı zamanda yumurtalıkta vajinal ultrason muayenesi yapılır ve böylece yumurtalıkta görülebilen foliküllerin (antral folikül) sayısı tespit edilir. Bu iki muayene, sizin bireysel doğurganlığınız hakkında bilgi verir (deyim yerindeyse Ferticheck yapılır).

Sizi ve bizi ilgilendiren konu, her bir döngü başına ortaya çıkan doğum oranıdır ». Yüksek bir kürtaj oranı ile azaltılan bir hamilelik oranı, bu noktada sizinle hakkında iletişim kurmak istediğimiz bir konu değildir. Bu durumda yanlış umutlar uyanabilir. Biz doğum oranlarından bahsediyoruz ve bu oranlar da bizim muayenehanemizde çok iyi!

Alman IVF sicilinden alınan döngü başına doğum oranları ile bizim döngü başına doğum oranlarımızı karşılaştıracak olursak, size cesaret verebiliriz: Bu oran Almanya’da (2000-2008) kadınlarda 40 ile 45 yaşları arasında %6,21 iken, bizim Gelsenkirchen’deki muayenehanemizde %8,4’tür.

Informationen zur Corona-Pandemie

Liebe Patientinnen und Patienten!

Anders als vor der Corona Pandemie bieten wir keine freie Sprechstunde mehr an – bitte vereinbaren Sie für jeden Ihrer Besuche bei uns einen Termin.

Telefonisch erreichen Sie unsere Praxis in der Zeit von MO, DI, DO von 07:00 bis 16:30 Uhr, MI und FR von 07:00 bis 14:00 Uhr.

Für den Start neuer Behandlungszyklen bitten wir Sie beiliegende Patienteninformation» zu lesen und als Zeichen Ihres Einverständnisses von beiden unterschrieben zum Therapiestart mit zu bringen.
Eine am 29.01.2021 veröffentlichte Information gynäkologischer und reproduktionsmedizinischer Fachgesellschaften
finden Sie hier im Download: Covid-19-Impfung von Schwangeren und Frauen mit Kinderwunsch»

Das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird uns sicher noch einige Zeit begleiten.

Deshalb beachten Sie bitte folgende Hinweise, um sich und andere zu schützen:
· Sollten Sie Symptome eines Atemwegsinfektes oder grippalen Infektes wie Husten, Schnupfen, Fieber, Muskel-
und Gelenkschmerzen haben, bitten wir Sie, uns unbedingt VOR Betreten der Praxis telefonisch zu kontaktieren.
· Sollten Sie innerhalb der letzten 14 Tage VOR geplantem Besuch in unserer Praxis Kontakt zu einer Person mit
bekannter Corona- Infektion gehabt haben, bitten wir um das Verschieben eines Behandlungsbeginns oder
eines Diagnostiktermins. Sollten Sie sich IM Behandlungszyklus befinden, informieren Sie uns. Das gibt uns die
Möglichkeit Sie weiterhin zu behandeln und weitere Maßnahmen zur Risikominimierung für uns und Ihre Mit-
patienten zu ergreifen.
· Bitte tragen Sie bei Besuchen in unserer Praxis eine Mund-Nase-Bedeckung.

Wir haben zwischenzeitlich Ausstattungs- und Organisationsstrukturen geschaffen, die eine Ansteckungsgefahr möglichst gering halten.

Wir bitten Sie, uns darin zu unterstützen – unabhängig vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist es notwendig, dass
· Sie den Mindestabstand von > 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten
· Sie weiterhin die Händehygiene beachten
· Sie nur in die Armbeuge niesen oder husten – das hilft uns allen!

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.

Ihr Praxisteam