Fertilite proteksiyonu: Buz üzerinde umut ...

Belki yakın bir zamanda yan etkileri doğurganlığınızın kaybolmasına yol açacak ilaçlarla, ışın tedavisiyle ve / veya bir operasyonla tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız olduğunu öğrendiniz.

Tedaviyi yapan doktorunuz size sağlığınıza tekrar kavuşmanız için bu tedbirlerin gerekli olduğunu açıkladı. Teşhis konulması ile terapiye başlanması arasındaki zaman içerisinde, yani kısa bir sürede karar vermek zorundasınız. Bu kararda size yardım etmek istiyoruz. Kısa sürede bizimle doğurganlığınızın korunmasıyla ilgili imkanların size açıklanacağı bir danışmanlık görüşmesi kararlaştırabilirsiniz. Daha fazlası … »

Kriyo konservasyon (yumurta hücrelerinin dondurulması)

Daha sonra üreme tıbbı ile ilgili tedbirler kaosamında kullanmak için embriyon hücrelerinin (yumurta ve sperm hücrelerinin) sıvı azot içerisinde – 196°C sıcaklıkta saklanması mümkündür.

Aşağıda yer alan bölümde farklı kriyoprezervasyon imkanları konusunda bilgilendirileceksiniz.

Henüz münferit bankalar çok fazla mevcut olmasa bile, bugün kadınlar için de doğurganlığın korunması mümkündür. Bu bankaların az olmasının sebebi, bu yöntemin erkeklere göre daha masraflı olması ve ancak son yıllarda deneysel uygulamalara başlanmış olmasıdır. Bunun için yaklaşık 14 gün süren hormonel bir ön tedaviye ve yumurta hücrelerinin folikül ponksiyon ile alşınmasına ihtiyaç vardır.

Kriyoprezervasyon yapılan ve -196°C’de sıvı azot içerisinde saklanan bu yumurtalar, daha sonra yapay döllenme (IVF) için kullanılırlar. Döllenmemiş olan yumurta hücreleri modern dondurma metotları (vitrifikasyon) sayesinde hayatta kalarak neredeyse döllenmiş yumurtalar gibi donarlar ve çözülürler. Hayatta kalan yumurta hücreleri yapay döllenmede kullanılabilirse, yumurta hücrelerinin yaklaşık yarısının dölleneceği hesaba katılabilir.

Çok kademeli bir gücenlik sistemi, karışıklık ve kayıp olaylarının olmasını engellemektedir.

Dünya genelinde döllenmemiş hücrelerin dondurulmasından sonra bu hücreler kullanılarak 100’den fazla doğum olduğu açıklanmıştır. Biz de size ihtiyaç duyulması halinde yumurta hücrelerinin vitrifikasyonu konusunda hizmet veriyoruz.Alternatif olarak, yumurtalık dokusunu dondurma imkanı da mevcuttur. Bu konuda da memnuniyetle size danışmanlık yaparız.

Hastalanan kadın sabit bir birliktelik yaşıyorsa, döllenmiş yumurta hücrelerinin bu işlem için gerekli olan hormonel stimülasyondan ve genel narkoz uygulaması yapılarak yumurta hücrelerinin alınmasından sonra dondurulması çok iyi bir opsiyondur. Döllenmiş olan yumurta hücreleri „pronükleer devrede” yani folikül ponksiyonundan bir gün sonra, erkek ve kadın kromozom ağının füzyonundan önce dondurulur. Bunun için yumurta hücrelerinin teknik açıdan masraflı olan yavaş bir derin dondurma işlemine tabi tutulması gerekir; burada amaç, her dondurma işleminde ortaya çıkan kristal oluşumunun mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutulmasıdır.

Çok kademeli bir gücenlik sistemi, karışıklık ve kayıp olaylarının olmasını engellemektedir.

Donma ve çözünme işleminde döllenmiş olan yumurta hücrelerinin hayatta kalma şansı yaklaşık %80’dir. Ana hastalık ile ilgili tedaviden sonra doğurganlık açısından kalıcı hasarların meydana gelmesi durumunda, önceden dondurulmuş olan döllenmiş yumurta hücrelerinin yardımıyla bir hamilelik oluşturulabilmektedir.

Önemli olan, bu metodun uygulanmasına sadece partnerliğin devam ediyor olması ve her iki partneri de embriyon transferini kabul etmesi durumunda izin verilmesidir. Bu nedenle söz konusu prosedür kadın açısından ve bakım açısından sadece partnerliğin devam etmesi durumunda anlamlı olacaktır.

Aynı şekilde, sperm sıvısından veya testis dokusundan alınan sperm hücreleri de dondurularak saklanabilir. Doğurganlığın zarar görmesi tehlikesiyle karşı karşıya olması durumunda, halen başlamış olan bir kısırlık tedavisinden bağımsız olarak, spermlerin tarafımızca dondurulması da mümkündür. Örneğin, kanser hastalığı nedeniyle bir kemoterapi veya ışın terapisi görmek zorunda kalan erkeklerde böyle bir durum söz konusu olur. Kemoterapi ve ışın terapileri testis dokusuna öyle zarar verebilir ki, kanser hastalığı iyileştikten sonra sperm sıvısında artık hiç sprem bulunamaz.

Spermler önceden dondurulursa (sperm bankacılığı) ve başarılı bir kanser tedavisinden sonra doğurganlık yeteneğinin kalıcı olarak kaybolması durumunda tedaviden önce doldurulan sperm depolarının yardımıyla yıllar sonra bile bir çocuk yapılabilir. Gerçi bazı durumlarda reprodüksiyon doktorunun yardımı gereklidir, fakat öz babalık çok iyi bir şekilde mümkün olmaktadır.

Spermlerin dondurulmasının ardından, terapi sona erdikten yaklşaşık altı ay sonra, bir kontrol spermiyorgramı hazırlanmasını tavsiye ederiz. Sperm üretimi devam ediyorsa, dondurulmuş olan örnekler çözülerek atılabilir.

Çok kademeli bir gücenlik sistemi, karışıklık ve kayıp olaylarının olmasını engellemektedir.

Örneğin, erkek çok iş seyahatine çıkıyorsa ve eşinin yumurta hücrelerinin alındığı gün kendisi yanında olamayacaksa da, istenilmesi halinde, sperm hücreleri dondurulabilir. Buna rağmen çocuk sahibi olma tedavisi yapılabilir.

Fertiprotekt » ağının (Kemoterapi ve Işın Tedavisinde Doğurganlığı Koruyucu Önlem Ağı) üyesiyiz.

Informationen zur Corona-Pandemie

Liebe Patientinnen und Patienten!

Anders als vor der Corona Pandemie bieten wir keine freie Sprechstunde mehr an – bitte vereinbaren Sie für jeden Ihrer Besuche bei uns einen Termin.

Telefonisch erreichen Sie unsere Praxis in der Zeit von MO, DI, DO von 07:00 bis 16:30 Uhr, MI und FR von 07:00 bis 14:00 Uhr.

Für den Start neuer Behandlungszyklen bitten wir Sie beiliegende Patienteninformation» zu lesen und als Zeichen Ihres Einverständnisses von beiden unterschrieben zum Therapiestart mit zu bringen.
Eine am 29.01.2021 veröffentlichte Information gynäkologischer und reproduktionsmedizinischer Fachgesellschaften
finden Sie hier im Download: Covid-19-Impfung von Schwangeren und Frauen mit Kinderwunsch»

Das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird uns sicher noch einige Zeit begleiten.

Deshalb beachten Sie bitte folgende Hinweise, um sich und andere zu schützen:
· Sollten Sie Symptome eines Atemwegsinfektes oder grippalen Infektes wie Husten, Schnupfen, Fieber, Muskel-
und Gelenkschmerzen haben, bitten wir Sie, uns unbedingt VOR Betreten der Praxis telefonisch zu kontaktieren.
· Sollten Sie innerhalb der letzten 14 Tage VOR geplantem Besuch in unserer Praxis Kontakt zu einer Person mit
bekannter Corona- Infektion gehabt haben, bitten wir um das Verschieben eines Behandlungsbeginns oder
eines Diagnostiktermins. Sollten Sie sich IM Behandlungszyklus befinden, informieren Sie uns. Das gibt uns die
Möglichkeit Sie weiterhin zu behandeln und weitere Maßnahmen zur Risikominimierung für uns und Ihre Mit-
patienten zu ergreifen.
· Bitte tragen Sie bei Besuchen in unserer Praxis eine Mund-Nase-Bedeckung.

Wir haben zwischenzeitlich Ausstattungs- und Organisationsstrukturen geschaffen, die eine Ansteckungsgefahr möglichst gering halten.

Wir bitten Sie, uns darin zu unterstützen – unabhängig vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist es notwendig, dass
· Sie den Mindestabstand von > 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten
· Sie weiterhin die Händehygiene beachten
· Sie nur in die Armbeuge niesen oder husten – das hilft uns allen!

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.

Ihr Praxisteam