Erkek açısından

Çocuk sahibi olma terapisi daima çitflere yönelik olarak uygulanan bir tedavidir.

Bu kural, çocuk sahibi olamama sebebinin kim olduğundan bağımsızdır. Gerçekte sebeplerin yarısı erkeklerden, yarısı da kadınlardan kaynaklanır. Her iki tarafta da düzenli olarak doğurganlık açısından sınırlamalar meydana gelir.

Esasen kadınlar bu konuya daha fazla vakit harcasa da, daima her iki partnerinde terapiye ve karara katılması önemlidir. Bu nedenle, lütfen, her zaman, görüşmelerimize ve bilgilendirme toplantılarımıza katılın. Böylecde doğal olarak her görüşmeye geleceksiniz ve karınız bunu içtenlikle karşılayacaktır. Sadece bu şekilde birlikte belli bir temele dayanan ve ikinizin de katkıda bulundupu kararlar alabilirsiniz.

Sperm elde edilmesi

Erkeklerin üçte biri tarafından mastürbasyonla sperm elde etme şartları bir yük olarak görülür. “Erkek odası” olarak adlandırdığımız odada kendinizi rahat hissedeceğinizi umuyoruz. Eğer her ikiniz de isterseniz, partneriniz de bu odaya gelebilir.

Mümkün olduğu kadar optimum bir sonuç elde etmek için, 3-5 günlük bir bekleme süresine riayet edilmesi anlamlı olur.

Bütün bunlara rağmen sperm elde edilmesi açısından problem yaşarsanız, sürekli olarak sizin için uygun bir çözüm bulmaya çalışacağız. Taşıma süresi 30 dakikadan daha az ise, ev ortamında sperm elde edilmesine itiraz edilmez. Lütfen, bu durumda spermlerin vücut sıcaklığında taşınmasına dikkat ediniz.

Yumurtlama veya folikül ponksiyonu gününde sperm elde edilmesi öngörülebiliyorsa, zorunlu tıbbi nedenlerden dolayı karşı çıkılmaması halinde, sperm örneklerinin kriyokonseervasyonu mümkündür.

Spermiyogram bulgusu

Muayenehanemizde spermiyogram bulgusu daima kalite güvence standartlarına ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine uygun olarak yapılmaktadır.

Sperm kalitesi çok sayıda etkileyici faktöre bağlıdır ve bu nedenle de düzenli olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, özellikle dikkat çekici bir bulgudan sonra, daima bir kontrol yapılmalıdır. Bir numune hazırlayarak spermlerin uzun süreli döllenme kabiliyetine sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi genellikle anlamlı olur.

Spermiyogram bulgusu hakkına görüşme yapılması

Sperm verildikten bir gün sonra, biyoloğumuzdan veya MTA görevlilerimizden birinden telefonla bulgu sonucunu öğrenmeniz mümkündür. Daha sonra bu şekilde ortaya çıkan tedavi opsiyonları hakkında bayan doktorlarımızdan biriyle görüşeceksiniz.

Numune materyalin başkalarıyla karıştırılması mümkün müdür?

Her zaman spermlerin laboratuarda başkalarıyla karıştırılacağına yönelik korkular vardır. Bu korku esasen anlaşılabilir bir duygudur ve tarafımızca çok ciddiye alınmaktadır. Defaşparca uygulanan güvenlik adımları ve kontroller sayesinde böyle bir karışıklığın meydana gelmesine izin vermeyeceğimizi ve böyle bir karışıklık olmayacağını garanti ederiz. Bu nedenle, ev ortamında alınan numuneler için ayrıca bir dokümantasyon harcaması gereklidir.

Spermiyogram sınırlamas olduğunda ne yapılmalıdır?

Sınırlı spermiyogramı çoğu zaman bir eksiklik olarak yaşayan ve bu sınırlamayı „cinsel başarısızlık” ile eş tutan çok sayıda erkek biliyoruz. Tıbbi olarak bakıldığında, doğurganlığın zarar görmesi ile cinsel potansiyel arasında bir bağlantı yoktur.

Vücut ile ilgili eksikliklerin teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi doktorların görevidir ve bu bizim profesyonellik alanımız. Modern reprodüksiyon tıbbı gerçekte erkek doğurganlığı ile ilgili sınırlamaları dengeleyecek durumdadır. (INS », ICSI », Başarı »)

Spermiyogram kalitesi nasıl iyileştirilebilir?

Spermlerin kalitesi çok sayıda faktörden etkilenir; öyle ki, normalde iyileşme sağlamak için somut bir bozukluk faktörünün ortaya çıkarılması mümkün değildir.

Sigara tüketimi ve aşırı alkol tüketimi kesinlikle zararlıdır. Sperm kalitesinin iyileştirilmesi için normal bir vücut ağırlığının mevcut olmasına, dengeli beslenmeye ve vücut için fitnes yapılmasına gayret edilmelidir.

Terapinin ilerlemesi için ne zaman sizin hazır bulunmanız şarttır?

Birlikte ilk görüşme » yapıldıktan sonra örneğin, sperm verilmesi için bir randevu ayarlanması nadiren gerkeli olur. Bir döllenme veya IVF terapisi çerçevesinde yaklaşık iki gün öncesinden tam zaman konusunda bilgilendirileceksiniz. Fakat toplamda uzun bir terapi süresinin hesaba katılması gerekir; öyle ki, sizin için önemli olan günlere göre bir plan yapabilmeniz için size belli bir süre (mesela bir takvim haftası) tanınacaktır.

Informationen zur Corona-Pandemie

Liebe Patientinnen und Patienten!

Anders als vor der Corona Pandemie bieten wir keine freie Sprechstunde mehr an – bitte vereinbaren Sie für jeden Ihrer Besuche bei uns einen Termin.

Telefonisch erreichen Sie unsere Praxis in der Zeit von MO, DI, DO von 07:00 bis 16:30 Uhr, MI und FR von 07:00 bis 14:00 Uhr.

Für den Start neuer Behandlungszyklen bitten wir Sie beiliegende Patienteninformation» zu lesen und als Zeichen Ihres Einverständnisses von beiden unterschrieben zum Therapiestart mit zu bringen.
Eine am 29.01.2021 veröffentlichte Information gynäkologischer und reproduktionsmedizinischer Fachgesellschaften
finden Sie hier im Download: Covid-19-Impfung von Schwangeren und Frauen mit Kinderwunsch»

Das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird uns sicher noch einige Zeit begleiten.

Deshalb beachten Sie bitte folgende Hinweise, um sich und andere zu schützen:
· Sollten Sie Symptome eines Atemwegsinfektes oder grippalen Infektes wie Husten, Schnupfen, Fieber, Muskel-
und Gelenkschmerzen haben, bitten wir Sie, uns unbedingt VOR Betreten der Praxis telefonisch zu kontaktieren.
· Sollten Sie innerhalb der letzten 14 Tage VOR geplantem Besuch in unserer Praxis Kontakt zu einer Person mit
bekannter Corona- Infektion gehabt haben, bitten wir um das Verschieben eines Behandlungsbeginns oder
eines Diagnostiktermins. Sollten Sie sich IM Behandlungszyklus befinden, informieren Sie uns. Das gibt uns die
Möglichkeit Sie weiterhin zu behandeln und weitere Maßnahmen zur Risikominimierung für uns und Ihre Mit-
patienten zu ergreifen.
· Bitte tragen Sie bei Besuchen in unserer Praxis eine Mund-Nase-Bedeckung.

Wir haben zwischenzeitlich Ausstattungs- und Organisationsstrukturen geschaffen, die eine Ansteckungsgefahr möglichst gering halten.

Wir bitten Sie, uns darin zu unterstützen – unabhängig vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist es notwendig, dass
· Sie den Mindestabstand von > 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten
· Sie weiterhin die Händehygiene beachten
· Sie nur in die Armbeuge niesen oder husten – das hilft uns allen!

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.

Ihr Praxisteam