Homöopati

Genel Bilgiler

Benzer şeyler, benzer şeylerle iyileştirilir.

Samuel Hahnemann'ın 19. yüzyılın başlarında sebeplerini açıkladığı gibi, homöopati tamamen benzerlik kanunu olarak adlandırılan işlev şekline dayanmaktadır.

Bunun anlamı, homöopatik ilaçların seyreltilmemiş haldeyken tam da seyreltilerek iyileşmesine yardım edebileceği şikayetlere çözüm getirmesidir. Bu okulda öğretilen tıp için tamamen yabancı bir yaklaşımdır, fakat metodun başarısı ortadadır.

Okulda öğretilen tıbbın bize sınırlar gösterdiği ve içten gelerek uysal bir iyileşmenin istendiği yerlerde memnuniyetle homöopatiyi kullanıyoruz.

Tedavi süreci

Geleneksel homöopati şeklinde, her insan için bir „oluşum ilacı" mevcuttur.

Bu araç sadece bir bireyin fiziksel, ruhsal ve duygusal semptomlarının bütününü kapsamakla kalmaz, bilakis, kişilik profilini de kapsar.

Bu ilacı keşfetnmeye değer. Ilacı tekrar kullanmak veya değiştirmek için ilacın hangi değişiklikleri ortaya çıkardığını beklemek ve gözlemlemek için, her münferit ilaç münferit dozlarda alınır.

Bu arada, çocuk sahibi olma isteği gerçekleştirilmeyen çiftler için de homöopatinin okulda öğretilen tıp kapsamında uygulanan çocuk aahibi olmaya yönelik terapiyi anlamlı nbir şekilde desteklediğini gösteren bilimsel araştırmalar mevcuttur.

Partnerlerden biri veya ikisi birden tedavi edilebilir.

Masraflar

Neredeyse bütün hastalık sigortası şirketleri homöopatinin faydasını kabul ettikleri için, özel sözleşmeler kapsamında tedavi masrafları yine bu sigorta şirketleri tarafından üstelnilmektedir. Bu durumda sizin için her halükârda ilaç bedelinin ödenmesi sırasında düşük maliyetler ortaya çıkmaktadır, ki hastalık sigortası şirketleri henüz bu masrafları üstlenmemektedir.

Bayan Dr. Babel ile muayenehamenizde bir randevu belirleyiniz.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok